Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
 -  архів
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит
 

Діючий склад органів управління

Спостережна рада КС “Партнер” з 09 вересня 2019 року

Петрич Ірина Василівна — голова спостережної ради

Кисельов Андрій Олександрович — заступник голови спостережної ради

Дзибура Яна Вікторівна — секретар спостережної ради

Романіна Тетяна Анатоліївна — член спостережної ради

 

Правління КС “Партнер” з 09 серпня 2010 року

Грузіна Олена Юріївна — голова правління

Бегун Ольга Анатоліївна — головний бухгалтер

Петренко Лариса Миколаївна — член правління


Ревізійна комісія КС "Партнер" з 15 травня 2018 року

Завражнова Валентина Іванівна - голова ревізійної комісії

Бордюг Любов Миколаївна - заступник голови ревізіної комісії

Тарасенко Вікторія Миколаївна - секретар ревізійної комісії

 

Кредитний комітет КС "Партнер" з 12 листопада 2014 року

Петренко Лариса Миколаївна - голова кредитного комітету

Грузіна Олена Юріївна - заступник голови кредитного комітету

Бегун Ольга Анатоліївна - секретар кредитного комітету 

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України