Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
Умови надання фінансових послуг
Інформація для споживачів фінансових послуг
Порядок захисту персональних даних
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит
про нас
 


Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах: 

· Добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки 

· Рівноправності членів кредитної спілки 

· Самоврядування 

· Гласності 

Що означають ці принципи?

Добровільність вступу та свободи виходу із спілки 

Нікого не можна примусити вступити до кредитної спілки без його на це згоди. 

Виключення з членів кредитної спілки відбувається на підставах, чітко визначених статутом спілки. 
 

Рівноправність членів кредитної спілки 

Усі члени кредитної спілки мають рівні права. 

 Серед цих прав одним із основних є право участі в загальних зборах та голосування на загальних зборах. Це право реалізується, незалежно від того, якого розміру внесок (пайовий, депозитний чи інший) ви зробили в спілку. Ставши членом спілки, ви отримуєте право подати свій голос при вирішенні будь-яких питань, винесених на розгляд загальних зборів кредитної спілки. 

(Зверніть увагу! У кредитних спілках діє демократичне правило "один член - один голос", тобто кожен член має один голос, незалежно від суми своїх внесків.

Рівність прав полягає також у тому, що умови, на яких кредитна спілка надає послуги, мають бути однаковими, незалежно від того, чи за цими послугами звертається представник органів управління, працівник спілки чи будь-який її член. 

Самоврядування

Ніхто не може втручатися в діяльність кредитної спілки (звісно, за винятком випадків, передбачених законом).

Це гарантує вам як члену спілки захист від незаконних дій з боку будь-яких органів чи структур. 
(Зверніть увагу! Кредитна спілка - це неприбуткова організація, створена самими членами спілки для того, щоб надавати їм послуги, яких вони потребують, і яка управляється самими членами. Ви маєте повне право брати участь в управлінні цією організацією, обирати та бути обраним до органів управління спілки). 

Гласність
Кредитна спілка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне інформування вас як свого члена про її діяльність. На ваше прохання вас мають ознайомити із статутом, внутрішніми положеннями, протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління кредитної спілки. Ви можете отримати копії необхідних вам документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом спілки. 
 
  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України