Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
Умови надання фінансових послуг
Інформація для споживачів фінансових послуг
Порядок захисту персональних даних
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит
про нас
 


КС "Партнер" діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінасуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Повне найменування відповідно до установчих документів: КРЕДИТНА СПІЛКА “ПАРТНЕР”

 Код території за КОАТУУ: 3211500000

Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру: 

Поштовий індекс: 07101
Область: Київська
Населений пункт: місто Славутич
Вулиця, номер будинку: Московський квартал, будинок 1 
Контактний телефон: (045-79) 2-97-40

Вебсайт: partner.naksu.org

Адреса електронної поштиks_partner(at)ukr.net

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінасових послуг:
07101, Київська область, м.Славутич Московський квартал, будинок 1.

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 
Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 03.02.2004
Дата запису: 07.12.2005 1 360 120 0000 000488
Номер запису: 1 360 120 0000 000488       

Ідентифікаційний код: Код ЄДРПОУ 26474391

Відомості щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ: Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг №238 від 30.03.2004р. Реєстраційний номер 14100013. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС №56, дата видачі 30.03.2004 року.

Офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

Інформація щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії:

1) Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

змінено назву ліцензії на

Діяльність кредитної спілки по залученню фінансових активів із зобов"язанням щодо наступного їх повернення

(розпорядження НКФП №162 від 26.01.2017р.)

Cерія та номер (за наявності) виданої ліцензії: серія АЕ № 287570
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 931 від 01.04.2014р.
Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 01.04.2014р.
Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії): розпорядження  НКФП  №2220 від 15.09.2015р., переоформлення на безстрокову.
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія.

2) Діяльність кредитної спілки по наданню коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження НКФП від 16.03.2017р. №617

Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 17.03.2017р. 

Строк дії ліцензії: безстрокова

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія

Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

-  залучення фінансових активів із зобов"язанням щодо наступного їх повернення;

-  надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Залучення фінансових активів із зобов"язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Надання коштів у позику, в  тому числі на умовах фінансового кредиту - фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України "Про кредитні спілки" передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки  кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться у Положенні про фінансові послуги КС "Партнер" та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходяться на цьому веб-сайті у розділі "Умови надання фінансових послуг"  partner.naksu.org/index.php?id=33 

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінасових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому веб-сайті у розділі  "Умови надання фінансових послуг" за посиланням "Інформація щодо надання кредитів"  partner.naksu.org/index.php?id=40 та "Інформація щодо залучення депозитівpartner.naksu.org/index.php?id=41     

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов"язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні. 

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України "Про споживче кредитування".

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: стосовно КС "Партнер" не порушено провадження у справі про банкрутство, не застосовані процедури санації кредитної спілки.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС "Партнер" в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п"ять відсотків: Відсутні.   

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлені підрозділи у КС "Партнер" відсутні. 

Інформація про кредитне посередництво: Відсутня. 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг: 
Національний банк України (НБУ)
Адреса для листування: вул.Інститутська, буд.9, м.Київ, 01601
Адреса для подання письмових звернень громадянвул.Інститутська, буд.11-Б, м.Київ, 01601
Телефон: 0800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua

  

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України